Tư Vấn Miễn Phí
 • Hotline (028) 39146767
 • Hỗ trợ 1 0966.00.88.00
 • Hỗ trợ 2 0962.764.764
 • Hỗ trợ 3 0936.666.676

The Allfit Strap

1,800,000
Tình trạng: Còn hàng

The Allfit Strap

Thương hiệu: Deadcameras

LOGO

1,800,000
Tình trạng: Còn hàng
  Được thiết kế đặc biệt cho máy ảnh như Leica M5, Leica CL, Hasselblad Xpan, Konica Hexar AF, Fuji GF670, vv, nhưng nó cũng sẽ gắn với hầu như bất kỳ máy ảnh nếu bạn đưa nó vào chia nhẫn.
   
  Ngoài ra, sự liên kết giữa các camera và dây đeo là linh hoạt hơn và có thể điều chỉnh trong phạm vi 10cm.
   
  4 cách phối màu cho da cộng với các tùy chọn màu sắc cho các dấu chấm.
   
  Kích thước:
   
  -  Dài100cm đến 130cm;
   
  - Shoulder pad khoảng 1,3cm đường kính 35cm và dài;
   
  - Kết thúc Strap da là 3cm dài;
   
  - Đầu nối Dây đeo rộng 10mm mỗi 1.6mm;
   
  - Trọng lượng khoảng 65 gram (110 cm dây đeo).
   
  Handmade tại EU / Bồ Đào Nha


  Chú ý!
  - Xin lưu ý rằng kích thước của các vấu dây đeo thay đổi từ máy ảnh đến máy ảnh, ví dụ nó hoàn toàn phù hợp với Fuji GF670, nhưng nó là một chút khó khăn để đính kèm vào Hexar RF. Chúng tôi không thể kiểm tra các dây đeo trên tất cả các máy ảnh nên lưu ý rằng các dây đeo là 10 mm chiều rộng và độ dày 1.6mm. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
   
  - Dây đeo này sử dụng ma sát chặt lên một cách an toàn, xin vui lòng kiểm tra nếu nó không trượt với một cú đẩy nhẹ nhưng vững chắc cho cả hai kết thúc trước khi bạn sử dụng máy ảnh. Điều này sẽ làm tăng ma sát và làm cho nó thậm chí còn an toàn hơn.
   
  - Luôn luôn để lại một số kết thúc có dây đeo có sẵn cho các dây đeo để chơi.
   
  - Nếu bạn có một máy ảnh mà mất nhẫn chia tay, bạn cũng có thể whant mua đĩa bảo vệ da của chúng tôi + 16mm chia nhẫn ở đây.
   

   

  Designed especially for cameras like the Leica M5, Leica CL, Hasselblad Xpan, Konica Hexar AF, Fuji GF670, etc.,  but it will also attach to almost any camera if you attach it to split rings.

  Also, the link between the camera and the strap is more flexible and adjustable within a 10cm range.

  4 color schemes for the leather plus the color option for the dot.

   

  Attention!

  - Please note that the size of the strap lugs varies from camera to camera, for instance it fits perfectly the Fuji GF670, but it is a bit hard to attach to the Hexar RF. We cannot test the strap on all cameras so take note that the strap is 10 mm in width and 1.6mm in thickness. If you have any doubt please contact us.

  - This strap uses friction to fasten up securely, please do check if it does not slip with a slight but firm push to both endings before you use the camera. This should increase friction and make it even more secure.

  - Always leave some strap ending available for the strap to play.

  - If you have a camera that takes split rings, you may also whant to buy our Leather protection discs + 16mm split rings here.

   

   

  Technical data:

  - 100cm up to 130cm long;

  - Shoulder pad is about 1,3cm in diameter and 35cm long;

  - Strap leather ending is 3cm long;

  - Strap connector is 10mm wide per 1.6mm;

  - Weight is approximately 65 grams (110 cm strap).

   

  Handmade in EU/Portugal
  TƯ​ VẤ​N CHI TIẾ​T SẢN​ PHẨ​M, VUI LÒ​NG LIÊN​ HỆ

  PHỤ​ KIỆ​N MÁ​Y ẢNH​ & THIẾ​T BỊ STUDIO​ SLAB

  Email: contact@slab.vn

  Hotline: 028.39.14.6767

  Hỗ trợ kĩ thuật: 0936.666.676 | 0966.00.88.00 | 0962.764.764

  scroll to top