Tư Vấn Miễn Phí
 • Hotline (028) 39146767
 • Hỗ trợ 1 0966.00.88.00
 • Hỗ trợ 2 0962.764.764
 • Hỗ trợ 3 0936.666.676

Hand strap cho máy SLR-loại bọc cổ tay

160,000
Tình trạng: Còn hàng

Hand strap cho máy SLR-loại bọc cổ tay

Mã sản phẩm:

LOGO

160,000
Tình trạng: Còn hàng
  • Số lượng:
   1
  Make photography more comfortable with this padded hand grip strap. Designed to fit the majority of SLR or DSLR cameras, this is a great addition to any photographer's kit.

  The plastic attachment screws neatly into the base of your camera whilst the large padded grip has a non-slip surface and provides extra security, comfort and better handling.

  The strap is adjustable so will fit any size hand and is usable with either the left or right hand. It can also be used when the shoulder strap is attached.

  * Non-slip surface padded hand grip strap
  * Adjustable strap to fit any hand size
  * Extra comfort and security, can hold on your hand
  * Better handling of camera
  * Easy to attach
  * Compatible with most DSLR and SLR cameras

  FIT MOST OF SLR / DSLR CAMERA


  Chín​h sá​ch bảo​ hàn​h khi mua hàng tại​ Slab.vn

  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
  2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

  MỌI​ THẮ​C MẮ​C VỀ​ CHÍNH​ SÁ​CH BẢO​ HÀ​NH, VUI LÒ​NG LIÊ​N HỆ:
  PH
  Ụ​ KIỆ​N MÁ​Y ẢNH​ & THIẾ​T BỊ STUDIO​ SLAB

  Email: contact@slab.vn

  Hotline: 028.39.14.6767

  Hỗ trợ kĩ thuật: 0936.666.676 | 0966.00.88.00 | 0962.764.764


  TƯ​ VẤ​N CHI TIẾ​T SẢN​ PHẨ​M, VUI LÒ​NG LIÊN​ HỆ

  PHỤ​ KIỆ​N MÁ​Y ẢNH​ & THIẾ​T BỊ STUDIO​ SLAB

  Email: contact@slab.vn

  Hotline: 028.39.14.6767

  Hỗ trợ kĩ thuật: 0936.666.676 | 0966.00.88.00 | 0962.764.764

  Xem bản mobile

  scroll to top