Tư Vấn Miễn Phí
 • Hotline (028) 39146767
 • Hỗ trợ 1 0966.00.88.00
 • Hỗ trợ 2 0962.764.764
 • Hỗ trợ 3 0936.666.676

Hand Strap Breathe

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng

Hand Strap Breathe

Thương hiệu: BLACKRAPID

LOGO

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
  Hand strap with wrist support strap: Ariaprene padding with adjustable length nylon binding and two aluminum hook. Wrist support strap: Ariaprene padding with velcro. Packed in a small polyester dust bag.
  media.nl?id=220619&c=3398231&h=266f174b7
  media.nl?id=220620&c=3398231&h=4026e0947
  media.nl?id=221593&c=3398231&h=79c0ac67d
  PRODUCT SPECS
  • Strap length with pad: 95 cm
  • Pad consists of: Ariaprene, TPE foam, 
   polyester 
  • Pad Length: 5.5 cm
  • Pad Width: 14 cm
  • Pad Thickness: .25 cm
  • Webbing: Nylon twill binding
  • Webbing Width: 2 cm
  • Fastener (FR-5) 
  • Small polyester dust bag 
  • Product Weight: 1.98 oz  TƯ​ VẤ​N CHI TIẾ​T SẢN​ PHẨ​M, VUI LÒ​NG LIÊN​ HỆ

  PHỤ​ KIỆ​N MÁ​Y ẢNH​ & THIẾ​T BỊ STUDIO​ SLAB

  Email: contact@slab.vn

  Hotline: 028.39.14.6767

  Hỗ trợ kĩ thuật: 0936.666.676 | 0966.00.88.00 | 0962.764.764

  scroll to top