Tư Vấn Miễn Phí
 • Hotline (028) 39146767
 • Hỗ trợ 1 0966.00.88.00
 • Hỗ trợ 2 0962.764.764
 • Hỗ trợ 3 0936.666.676

Hand Strap Breathe

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng

Hand Strap Breathe

Mã sản phẩm:
Thương hiệu: BLACKRAPID

LOGO

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
  Hand strap with wrist support strap: Ariaprene padding with adjustable length nylon binding and two aluminum hook. Wrist support strap: Ariaprene padding with velcro. Packed in a small polyester dust bag.
  media.nl?id=220619&c=3398231&h=266f174b7
  media.nl?id=220620&c=3398231&h=4026e0947
  media.nl?id=221593&c=3398231&h=79c0ac67d
  PRODUCT SPECS
  • Strap length with pad: 95 cm
  • Pad consists of: Ariaprene, TPE foam, 
   polyester 
  • Pad Length: 5.5 cm
  • Pad Width: 14 cm
  • Pad Thickness: .25 cm
  • Webbing: Nylon twill binding
  • Webbing Width: 2 cm
  • Fastener (FR-5) 
  • Small polyester dust bag 
  • Product Weight: 1.98 oz


  Chín​h sá​ch bảo​ hàn​h khi mua hàng tại​ Slab.vn

  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
  2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

  MỌI​ THẮ​C MẮ​C VỀ​ CHÍNH​ SÁ​CH BẢO​ HÀ​NH, VUI LÒ​NG LIÊ​N HỆ:
  PH
  Ụ​ KIỆ​N MÁ​Y ẢNH​ & THIẾ​T BỊ STUDIO​ SLAB

  Email: contact@slab.vn

  Hotline: 028.39.14.6767

  Hỗ trợ kĩ thuật: 0936.666.676 | 0966.00.88.00 | 0962.764.764


  TƯ​ VẤ​N CHI TIẾ​T SẢN​ PHẨ​M, VUI LÒ​NG LIÊN​ HỆ

  PHỤ​ KIỆ​N MÁ​Y ẢNH​ & THIẾ​T BỊ STUDIO​ SLAB

  Email: contact@slab.vn

  Hotline: 028.39.14.6767

  Hỗ trợ kĩ thuật: 0936.666.676 | 0966.00.88.00 | 0962.764.764

  Xem bản mobile

  scroll to top